Energiahoitojen tutkimus

Energiahoitoja on jo tutkittu jonkin verran ja niistä on saatu mielenkiintoisia tutkimustuloksia. Alla linkkejä englanninkielisiin tutkimustuloksiin. 


The Journal of Alternative and Complementary Medicine: Energialääketieteen toteutettavuus yhteisön opetussairaalassa: Tutkiva tapaussarja. Selkeät taulukot tuloksista. Osa hoidoista näytetään TLC:n tv-sarjassa Parantaja (the Healer / Charlie Goldsmith)


National Center for Biotechnology information: Vuonna 2014 satunnaistettujen tutkimusten katsaus ehdotti, että energiahoito voi auttaa vähentämään kipua ja ahdistusta, vaikkakin lisätutkimusta tarvitaan.

 

Hindawi Evidence-Based Complementary ans Alternative Medicine: Vuoden 2011 tutkimuksen tulosten mukaan, jossa osallistujilla oli kuusi 30 minuutin istuntoa 2-8 viikon aikana, Reiki-potilaat tunsivat enemmän mielialahyötyjä verrattuna ihmisiin, jotka eivät. saaneet hoitoa.

 

National Center for Biotechnology information: Vuoden 2013 katsauksessa todettiin, että energiahoitojen, kuten parantavan kosketuksen, terapeuttisen kosketuksen ja Reikin, tutkimus "osoittaa edelleen tehokkuutta syöpään yleisesti liittyvissä oireissa", mukaan lukien: kipu, ahdistus, elämänlaatu ja terveystoiminnot. .

 

National Center for Biotechnology information: Vuoden 2015 pilottitutkimuksessa syöpähoitoja saavilla ihmisillä, jotka saivat 30 minuutin pituisia kaukoreikihoitoja 5 päivän ajan, säännöllisen lääketieteellisen hoidon lisäksi, oli vähemmän kipua, ahdistusta ja väsymystä.

A Prospective Observational Study With Pre–Post Design:

Vuoden 2019 tutkimukseen osallistuneet raportoivat oireiden huomattavasta paranemisesta ja vähentymisestä, parantuneesta hyvinvoinnista ja aktiivisuustasosta.

Osallistujat olivat pääosin naisia (80 %), joilla oli krooninen sairaus (82 %) ja joiden pääasiallisena vaivana oli kipu, väsymys ja/tai psyykkiset ongelmat. He kokivat oireiden, hyvinvoinnin ja aktiivisuuden parantuneen noin 50 % vaivojen luonteesta riippumatta.